Algemene voorwaarden

Op alle artikelen geven wij 3 maanden garantie, behalve op glas, hout en lichtbronnen. De garantie vervalt als het artikel niet goed wordt gebruikt, of niet goed wordt geïnstalleerd. De factuur is uw garantiebewijs. Losse onderdelen, glazen en materiaal voor eventuele reparaties kunt u ook bij ons bestellen, mits op voorraad.
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze schriftelijk of per e-mail indienen. U ontvangt van ons een bevestiging van uw klacht schriftelijk of per e-mail.
Wij proberen uw klacht naar volle tevredenheid op te lossen.

Levering
Gloej.nl probeert zo veel mogelijk alle op de site aangeboden artikelen op voorraad te houden en streeft daarom naar een levertijd van 2 tot 5 werkdagen.
Producten die niet bij Gloej.nl voorradig zijn proberen wij binnen 15 werkdagen uit te leveren. Indien een product niet meer leverbaar is vervalt de
koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
Wanneer levertijden boven de 15 werkdagen uitkomen krijgt u tijdig bericht. Indien u niet akkoord gaat met de langere levertijd kunt u de overeenkomst,
binnen 4 dagen na melding per email ontbinden. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen uw geld retour.
Ook is het mogelijk om een ander adres op te geven (bijvoorbeeld werk).

Let op! Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Gloej.nl niet
aansprakelijk. Gloej.nl kan niet op een postbus bezorgen. Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding
van de verzendkosten heen en terug! Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan
een door u opgegeven adres in Nederland toegezonden. Elke schade die ontstaat door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de klant.

Retourneren
Als de lamp niet aan uw verwachtingen voldoet dan kan deze binnen 14 dagen naar ons teruggestuurd worden. De lamp dient onbeschadigd en in een
deugdelijke verpakking aan ons retour gezonden te worden. Wij betalen dan het aankoopbedrag terug. minus de door ons gemaakte verzendkosten. De kosten van het terugsturen zijn voor uw rekening.
Bij retourzendingen van een remboursbestelling worden de rembours- verzendkosten niet terug betaald. Voor defecte artikelen zie de
garantievoorwaarden. Retourzendingen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het nummer van de rekening
waar het bedrag op terug gestort moet worden graag vermelden.

Privacy
Persoonlijke gegevens worden niet bewaard mits u hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere
informatie van Gloej.nl. Uw e-mail adres wordt dan opgenomen in het Gloej.nl klantenbestand en zal niet door derden worden gebruikt.

Garantievoorwaarden
Gloej.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande
overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Gloej.nl
kosteloos hersteld.
Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen melding
wordt gemaakt.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Gloej.nl, mits u een vervangend of gerepareerd
exemplaar wenst te ontvangen. Ziet u in het geheel af van de koop, dan komen de verzendkosten voor uw eigen rekening, aangezien uw bestelling dan als
retourzending afgehandeld wordt. Gloej.nl stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Verzendkosten
boven de 15 euro worden niet vergoed wanneer niet vooraf met Gloej.nl overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Gloej.nl niet
geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.
U krijgt 3 maanden garantie op uw aankoop. met uitzondering van lichtbronnen, hout, glas of aarde werk.
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in een deugdelijke verpakking met bijsluiting van een kopie van de
factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht aan:

Gloej.nl
Ommerweg 79
7683AW Den Ham

U krijgt op de reparatie drie maanden garantie.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, waterschade en dergelijke,
oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.
lichtbronnen vallen buiten de garantie.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Gloej.nl kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

Alle houten onderdelen/ lampen worden behandeld tegen boktor en houtworm. Omdat hout een natuurproduct is kan het nog (na)werken. Gloej.nl gebruikt voldoende gedroogd hout welke de kans op vervorming minimaal maken. Desondanks kan Gloej.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor lichte vervorming of scheuren in de geleverde producten. Gloej.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen/schade van de levering van houten onderdelen/ lampen.

Gloej.nl
Ommerweg 79
7683AW Den Ham